Nhiệt liệt chào mừng 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018)
STTTên đơn vịMã đơn vịTên miềnSố tin bài
1 Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp Quận 11ttktthhnq11https://ttktthhnq11.hcm.edu.vn66
2 Trung tâm kỹ thuật hướng nghiệp tổng hợp Phú Nhuậnttktthhnphunhuanhttps://ttktthhnphunhuan.hcm.edu.vn33
3 Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp Quận Bình Tânttktthhnbinhtanhttps://ttktthhnbinhtan.hcm.edu.vn32
4 Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệpttktthhnbinhthanhhttps://ttktthhnbinhthanh.hcm.edu.vn24
5 Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp quận Tân Phúttktthhntanphuhttps://ttktthhntanphu.hcm.edu.vn23
6 Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệpttktthhnq2https://ttktthhnq2.hcm.edu.vn19
7 TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN CỦ CHIttktthhncuchihttps://ttktthhncuchi.hcm.edu.vn17
8 Trung Tâm Kỹ Thuật Tổng Hợp Hướng Nghiệp Gò Vấpttktthhngovaphttps://ttktthhngovap.hcm.edu.vn12
9 Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệpttktthhnq12https://ttktthhnq12.hcm.edu.vn10
10 Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệpttktthhntanbinhhttps://ttktthhntanbinh.hcm.edu.vn9
11 Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệpttktthhnq9https://ttktthhnq9.hcm.edu.vn8
12 Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệpttktthhnnhabehttps://ttktthhnnhabe.hcm.edu.vn8
13 Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệpttktthhncangiohttps://ttktthhncangio.hcm.edu.vn6
14 Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp Quận 10ttktthhnq10https://ttktthhnq10.hcm.edu.vn4
15 Trung Tâm Kỹ Thuật Tổng Hợp Hướng Nghiệp Quận 3ttktthhnq3https://ttktthhnq3.hcm.edu.vn3
16 Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp Thủ Đứcttktthhnthuduchttps://ttktthhnthuduc.hcm.edu.vn3
17 Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệpttktthhnq4https://ttktthhnq4.hcm.edu.vn1
18 Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệpttktthhnq5https://ttktthhnq5.hcm.edu.vn1
19 Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệpttktthhnq1https://ttktthhnq1.hcm.edu.vn0
20 Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệpttktthhnq7https://ttktthhnq7.hcm.edu.vn0
21 Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp Quận 8ttktthhnq8https://ttktthhnq8.hcm.edu.vn0
22 Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệpttktthhnbinhchanhhttps://ttktthhnbinhchanh.hcm.edu.vn0
23 Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệpttktthhnhocmonhttps://ttktthhnhocmon.hcm.edu.vn0

88